Filia nr 3

Filię nr 3 prowadzi:

  • Irena Hynda.

Filię nr 3 czynna:

  • poniedziałek, środa, czwartek: godz. 1100 - 1700
  • wtorek -  piątek: godz. 900 - 1500

Kontakt:

tel. 094-715-23-61

e-mail: f3.biblioteka@bialogard.info


Filia nr 3 posiada bogaty księgozbiór  przede wszystkim z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych oraz publikacje naukowe i popularnonaukowe ze wszystkich dyscyplin wiedzy. Bogato reprezentowane są wydawnictwa informacyjne : słowniki, leksykony, encyklopedie. Zgromadzony ksiegozbiór posiada ogromną wartość edukacyjną i skierowny jest do czytelnika, który pragnie uzupełnić swoję  wiedzę. W zbiorach znajdują się roczniki czasopism pedagogicznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników opracowywane są kartoteki najbardziej poszukiwanych zagadnień, scenariuszy oraz uroczystości szkolnych.


Filia nr 3 zajmuje się:

 - udostępnianiem szeroko pojętej informacji pośredniej i bezpośredniej

  - informowaniem o dokumentach gromadzonych i przechowywanych w bibliotece oraz w innych bibliotekach

  - udostępnianiem zbiorów

  - rozwijaniem kultury czytelniczej

  - udostępnianiem biuletynów, informatorów o działalnosci biblioteki, plakatów i innych materiałów

  - przygotowywaniem wystaw nowości

 

<< powrót