Dział gromadzenia i opracowywania zbiorów

Dział gromadzenia i opracowania zbiorów prowadzi:

  • Natalia Domieracka.

Dział gromadzenia i opracowania zbiorów czynny:

  • poniedziałek - piątek:  godz. 700 - 1500

Kontakt:

tel. 094 312-97-49

e-mail: opracowanie.biblioteka@bialogard.info

Dział gromadzenia i opracowania zbiorów:

  • opracowuje sprawozdania statystyczne dotyczące zbiorów Biblioteki
  • dokonuje zakupu materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem literatury regionalnej i literatury popularnonaukowej służącej edukacji
  • na bieżąco opracowuje zakupione ksiązki
  • prowadzi systematycznie selekcję książek we wszystkich komórkach organizacyjnych Biblioteki
  • wprowadza do bazy komputerowej książki z bieżącego zakupu i z lat poprzednich
  • reklasyfikuje zbiory we wszystkich komórkach organizacyjnych Biblioteki.
<< powrót