Zmiana zarządu

Magda Zaziemska27 września 2019 r.

Z powodu rezygnacji z funkcji przewodniczącego Koła nr 2 SBP w Białogardzie Dariusza Florka, odbyły się wybory uzupełniające. Został wybrany nowy skład Zarządu Koła w skład którego weszli:

Bożena Szabłowska - przewodnicząca

Marcin Pierzchliński - sekretarz

Magdalena Zaziemska - skarbnik