Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie Białogardu i powiatu białogardzkiego od 1948 roku. Naszych czytelników obsługujemy w siedzibie głównej, mieszczącej się przy ul. Kościelnej 1 oraz za pośrednictwem trzech filii rozmieszczonych na terenie Białogardu, a także Izby Tradycji Regionalnej – posiadającej w swoich zasobach zbiory związane z historią ziemi białogardzkiej. Lokalizacje poszczególnych filii zamieszczono w kontaktach. Nasza działalność skupia się przede wszystkim na promocji czytelnictwa oraz upowszechnianiu wiedzy i informacji na temat kultury i nauki. Naszym użytkownikom oferujemy usługi z zakresu wypożyczania oraz udostępniania księgozbioru naukowego, popularnonaukowego, dydaktycznego oraz literatury pięknej. Dysponujemy obszernym zbiorem czasopism bieżących oraz archiwalnych, dokumentów z życia społecznego Białogardu oraz powiatu białogardzkiego, audiobooków. Czytelnicy mogą korzystać z nieodpłatnego dostępu do Internetu na terenie wszystkich jednostek bibliotecznych.

Nasza oferta kulturalno-edukacyjna jest skierowana jest do odbiorców dóbr kultury w każdym wieku. Organizujemy cały szereg imprez upowszechniających czytelnictwo, w tym; spotkania autorskie, promocję książek, konkursy, happeningi, wykłady, prelekcje, warsztaty i kursy. Podejmujemy współpracę z innymi instytucjami kultury i oświaty i stowarzyszeniami, które chcą być partnerami w udostępnianiu współczesnego dorobku intelektualnego. Swoje miejsce mają tu czytające rodziny, miłośnicy podróży, artyści ludowi.

Wszystkie istotne informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera można znaleźć pod odpowiednimi przyciskami menu nawigacyjnego. Biblioteka oferuje:

  • księgozbiór naukowy, popularnonaukowy, dydaktyczny, literaturę piękną,
  • czasopisma bieżące i archiwalne,
  • dokumenty z życia społecznego Białogardu i powiatu,
  • audiobooki,
  • wypożyczenia międzybiblioteczne,
  • odpłatne usługi reprograficzne i kserograficzne,
  • w budynku głównym: nieodpłatny dostęp do Internetu (wyłącznie w celach edukacyjnych) i pakietu OPEN OFFICE. Filie oferują dostęp do Internetu nieodpłatnie (wyłącznie w celach edukacyjnych). Ponadto w czytelni można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu, wystarczy posiadać własnego laptopa wyposażonego w kartę sieci bezprzewodowej (WI-FI).

 

Dane statystyczne BBP*

 Biblioteka głównaFilieRazem
Czytelnicy 1.597 381 1.978
Wypożyczenia 40.427 4.904 45.331
Liczba odwiedzin 18.625 3.051 21.675
Zakup książek 1.145 454 1.599

 

 

Zbiory Biblioteki*

 Biblioteka głównaFilieRazem
Książki 32.840 10.299 43.139
Zbiory specjalne
Audiobooki 821 0 821
       
Zbiory ogółem 43.960

*Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.