11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia

Administrator17 października 2013 r.
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia

11.10.2013 r. białogardzcy bibliotekarze odwiedzili Toruń. Celem wyjazdu studyjnego było zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej.

Naszym przewodnikiem po Bibliotece Uniwersyteckiej była Pani Edyta Krużyńska, kierownik Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego. O ogromie zwiedzanego obiektu świadczy fakt, że w ciągu trzech godzin udało nam się zwiedzić zaledwie: Oddział Czasopism, Oddział Komputeryzacji i Digitalizacji Zbiorów, Oddział Udostępniania i Magazynów, Oddział Zbiorów Specjalnych, Pracownię Pomorzoznawczą oraz jedyną w Polsce Samodzielną Sekcję Archiwum Emigracji. O każdym z oddziałów ciekawie i imponująco opowiedzieli nam ich kierownicy.

W Bibliotece Pedagogicznej ciepło przyjęła nas Pani Dyrektor Elżbieta Wykrzykowska. Odwiedziliśmy każdy z działów wymieniając się doświadczeniami. Szczególnie ciekawi byliśmy rozwiązań architektonicznych budynku Szpitala Wojskowego zaadaptowanego na potrzeby biblioteki pedagogicznej. Przewidziano dużo miejsca na dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne, co pozwala na przeprowadzanie szkoleń, kursów, lekcji bibliotecznych, wystaw i spotkań.

Zwieńczeniem wyjazdu studyjnego było zwiedzanie starówki Torunia oraz poznawanie historii miasta w towarzystwie przesympatycznego przewodnika.

11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia
11.10.2013 Wyjazd studyjny do Torunia