55. Edycja "Ptaków, ptaszków i ptasząt polnych" - Eliminacje Miejskie

MarcinB16 kwietnia 2024 r.

Dnia 12 kwietnia 2024 r. przeprowadziliśmy w budynku Filii Nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 - miejskie eliminacje 55. edycji Regionalnego Turnieju Recytatorskiego "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne".
Jak powszechnie wiadomo, głównym celem konkursu jest poszerzanie horyzontów myślowych i kręgu zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie wartościowej literatury, propagowanie wśród nich piękna i kultury języka polskiego oraz pogłębianie przyjaźni wśród jego uczestników.
Komisja w składzie: Jolanta Alaba, Patrycja Bazylińska i Iwona Paruszewska wyłoniła sześcioro laureatów:

- w kategorii "Ptasząt":
Amelię Bihuń
Nadię Mazik
Tymoteusza Materko

- w kategorii "Ptaszków":
Amelię Materko
Oliwię Ciećwierę
Karinę Mazik

Wszystkim uczestnikom, a w szczególności nagrodzonym, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach zmagań recytatorskich.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22 23

24 25 26

27 28