Cykl spotkań z dziećmi i wspólny przepis na "Dobry Świat"

MarcinB21 czerwca 2024 r.

Obecny świat, który nas otacza, a czasem osacza nie zawsze jest miejscem dobrym i przyjaznym, w którym przejawiają się chlubne intencje i szczytne postulaty. Często jest ogniskiem konfliktów, upokorzeń i traum, zwłaszcza dla dorastających.
Aby to zmienić, nasza serdeczna koleżanka - Aneta Ślepaczuk wyszła z ideą pełną świeżości i pomysłowości, by zorganizować dla dzieci cykl spotkań, których głównym celem byłoby ukierunkowanie motywacji i myśli młodych ludzi na pozytywne aspekty życia, budowanie, spajanie, syntezę, wykluczając elementy destrukcyjne i rodzące agresję.
Taką przestrzenią do kreowania świata w atmosferze wzajemnej współpracy i kreatywnych emocji miała stać się nasza biblioteka. 
W związku z powyższą tezą gościliśmy w naszych progach milusińskich z Przedszkola Miejskiego Nr 2 "Słoneczne", Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka", a nawet młodzież wczesnoszkolną ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białogardzie.
Na początku wizyty dzieci zapoznawały się z funkcjonowaniem i przeznaczeniem czytelni dla najmłodszych, a także z jej bogatą i różnorodną zawartością księgozbioru.
Następnie w trakcie spotkania wysłuchiwano krótkiej opowieści Wojciecha Widłaka pt. "Syrop maga Abrakabry".
Ta ujmująca i zabawna historia z morałem, stawała się impulsem do stworzenia wraz z dziećmi przepisu na miksturę - "Dobry Świat". Jej składnikami miały być: kropla życzliwości, odrobina uśmiechu, bezinteresowna pomoc drugiemu, dobre słowo, po zażyciu których świat byłby miejscem pozytywnych wzruszeń i zachwytów. Przejawiałoby się to przyjacielskimi gestami, aktami bezinteresownej dobroci i troski, momentami wspólnej szczerej radości i śmiechu oraz umiejętnością cieszenia się z codziennych, przeżytych chwil. 
Dzieci z wielkim zaangażowaniem wymieniały i dodawały poszczególne składniki tej magicznej mikstury, ubarwiając własną, życiową przestrzeń.
Na zakończenie nasi goście wykonywali prace rysunkowe w postaci barwnych laurek, które wyróżniały się ich nieograniczoną fantazją i finezją.
Bardzo dziękujemy za tak owocną wizytę i wyrażamy nadzieję, że składniki owej mikstury zostaną na długo w pamięci młodych ludzi, bo oni są naszą nadzieją i tylko w takim świecie można się w pełni wyrazić i spełniać.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18