Informacja

Administrator02 grudnia 2011 r.
Karta czytelnika
Karta czytelnika

W związku z wprowadzeniem od dnia 2 stycznia 2012 roku elektronicznego systemu wypożyczeń wprowadzone zostaną karty czytelników, bez których wypożyczenie książki nie będzie możliwe. Każdy czytelnik otrzyma swoją kartę przy okazji odwiedzin biblioteki. Jednocześnie informujemy, że zostaje wprowadzony system automatycznego naliczania kar za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek. Przypomnienie o zbliżającym się terminie zwrotu może być wysłane do Państwa "skrzynki" e-mail, dlatego zachęcamy do uzupełniania swoich danych w placówkach biblioteki.