Oficjalne otwarcie zmodernizowanej Filii Nr 2 przy ul. Malinowskiego - relacja

MarcinB07 września 2023 r.

Wszystkie podejmowane wyzwania i wysiłki stały się niepodważalnym faktem, kiedy to w piątek - 1 września 2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Filii Nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera przy ulicy Malinowskiego.
Dzięki przemyślanym i metodycznym działaniom białogardzkiego samorządu, wykonawcom inwestycji, naszym pracownikom, a także dofinansowaniu w kwocie 821.500 zł ze środków Budżetu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek Interwencji 2.1. "Infrastruktura Bibliotek 2021 - 2025", miasto zyskało w pełni zmodernizowane i nowoczesne miejsce, jakże barwne, napełnione sensami i racjonalnymi myślami, które potrafi oczarować.
Nowa przestrzeń o przejrzystej strukturze, bardzo klimatyczne, wspaniale wyposażone i zagospodarowane, bogate w odniesienia, które będzie służyć do twórczego odpoczynku po pracy i erudycyjnych poszukiwań literackich.
W podniosłej konwencji rozpoczęła się część oficjalna, w której dyrektor placówki - Pani Magdalena Niemiec powitała serdecznie wszystkich zgromadzonych gości a następnie omówiła przebieg modernizacji obiektu, konieczność jej przeprowadzenia, motywy i style, które były uwzględniane przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
Następnie głos zabrała Pani Burmistrz - Emilia Bury, która podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej szlachetnej idei, uwzględniając pomysłowość rozwiązań i oryginalność form tego miejsca.
Potem rozpoczęła się część artystyczna.
Wspaniale deklamowane wiersze Niny Staszkop, mówiące o kondycji współczesnego człowieka, przeplatane impresjami i improwizacjami muzycznymi wykonywanymi na akordeonie czy skrzypcach, pełne wirtuozerskiego polotu, liryczności i stonowanej melancholii mogły niejednego odbiorcę wprawić w zachwyt. Ta głębia artystycznego wyrazu z padającym za oknem deszczem sprawiły, że wszystkie spędzone chwile nabrały niezwykłej intymności, magii i ciepła, co znacznie wzbogaciło formułę dnia.
Wyrażamy nadzieję, że nowo zmodernizowana Filia Nr 2 stanie się przestrzenią "miksującą" popkulturowość z wyższej półki z odnową intelektualną, źródłem ludzkich emocji, pozytywnych doświadczeń, wyrazistym środkiem ekspresji i trwale "wedrze się" w życie białogardzkiej społeczności.

belka właściwa Instytutu Książki

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17