Podsumowanie działalności Białogardzkiej Biblioteki Publicznej w roku 2010

Administrator08 marca 2011 r.

Biblioteka ma swoją siedzibę w Białogardzie przy ul. Grunwaldzkiej 46, gdzie została przeniesiona decyzją Burmistrza Miasta Białogard w 2010 roku. Ponadto Biblioteka obsługuje mieszkańców miasta przez udostępnianie zbiorów w swoich dwóch filiach: filia nr 1 znajduje się w budynku Centrum Rehabilitacji przy ul. Chopina 29, a filia nr 2 znajduje się przy ul. Komara 25 na osiedlu Kołobrzeska. Istotną częścią Biblioteki jest również umieszczona w starym ratuszu przy Placu Wolności 4-5 Izba Tradycji Regionalnej.

Biblioteka jako instytucja kultury obsługuje mieszkańców miasta i powiatu, przy czym pełni na podstawie porozumienia między miastem a powiatem białogardzkim funkcję biblioteki powiatowej odpowiedzialnej m.in. za nadzór merytoryczny dla bibliotek gminnych mających swą siedzibę na terenie powiatu.

Biblioteka rokrocznie przeznacza w swoim budżecie 45 tys. zł na zakup nowych książek, ponadto stara się pozyskać dofinansowanie na tego typu działania ze źródeł zewnętrznych. Dzięki tym działaniom Biblioteka wzbogaciła się w roku ubiegłym o 2157 nowych książek. Ponadto 10 tys. zł przeznaczono na zakup 35 eksponatów do Izby Tradycji Regionalnej jako zbiorów specjalnych. Dużym wysiłkiem organizacyjnym było też przygotowanie i otwarcie wystawy poświęconej orderom i odznaczeniom nadanym Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, Prezydentowi RP w latach 1995 – 2005.

Zarejestrowaliśmy 3237 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę, jej filie i Izbę Tradycji Regionalnej 25648 razy. Wypożyczono im 48669 książek i zbiorów, udzielono 10634 razy informacji, 6520 razy czytelnicy korzystali ze zbiorów na miejscu, a 1217 razy korzystali z dostępu do Internetu.

Biblioteka prenumeruje również 37 tytułów prasy codziennej, tygodników i czasopism dla dorosłych, młodzieży i dzieci, z których można korzystać na miejscu w czytelniach i filiach. Wśród tytułów czytelnik znajdzie m.in.:

 • Dziennik Gazeta prawna;
 • Głos Koszaliński;
 • Rzeczpospolita;
 • Gazeta Wyborcza;
 • Kurier Szczeciński;
 • Tygodnik Powszechny;
 • Wprost;

Dla dzieci i młodzieży oraz hobby;

 • Świerszczyk;
 • Kumpel;
 • Victor Junior;
 • Victor Gimnazjalista;
 • Cogito;
 • Mój Pies.