Prace remontowe Filii Nr 2 przy ulicy Malinowskiego ukończone

MarcinB10 sierpnia 2023 r.

Z wielką satysfakcją, dumą i zadowoleniem chcieliśmy podzielić się z naszymi czytelnikami i wiernymi sympatykami jakże istotną i optymistyczną wiadomością, dotyczącą modernizacji Filii Nr 2 przy ulicy Malinowskiego.
Otóż prace remontowe zostały w pełni ukończone.
Całość inwestycji wyniosła ponad 1 400 000 zł, z czego uzyskano dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 821 500,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. "Infrastruktura bibliotek 2021 - 2025". 
Obecnie jesteśmy na etapie końcowym wyposażania jej wnętrza w niezbędne elementy składowe i detale.
Już niebawem, na początku września nastąpi oficjalne otwarcie, o którym wkrótce szczegółowo poinformujemy.

1 2

3 4

5

 6