Program Biblioteki Narodowej - zakup nowości

Administrator19 sierpnia 2013 r.

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w roku 2013 wynosi 20 mln. zł. Jest to program realizowany w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej. Decyzją Ministra w roku 2013 jedną trzecią dotacji przeznacza się na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

Białogardzka Biblioteka Publiczna otrzymała na realizację zadania dofinansowanie w kwocie 14 230,00 zł.