Windykacja

Administrator04 września 2013 r.

Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera od przyszłego tygodnia rozpoczyna akcję powiadamiania swoich czytelników, którzy zalegają długoterminowo ze zwrotem książek lub zaległościami finansowymi wobec Biblioteki. Biblioteka sukcesywnie będzie przesyłać informacje o zaległościach na podstawie Regulaminu korzystania ze zbiorów BBP im. K. Estreichera oraz Zarządzenia nr 03/2013 z dnia 01 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad zobowiązań czytelników wobec Biblioteki i trybu egzekucji zaległości i należności rzeczowych i finansowych. Jednocześnie informujemy, że procedura windykacji wewnętrznej Biblioteki będzie miała formę zawiadomienia o możliwości przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego, które jest formą przygotowawczą do wszczęcia procedury windykacji sądowej. Zgodnie z zarządzeniem procedura wewnętrzna obejmuje wszystkich czytelników, którzy nie rozliczyli się rzeczowo i finansowo z Biblioteką na podstawie przepisów Regulaminu korzystania ze zbiorów Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im Karola Estreichera wprowadzonego Zarządzeniem nr 02/2011 Dyrektora BBP z dnia 22 grudnia 2011 roku. Procedurę windykacji rzeczowej i finansowej związanej z działalnością czytelniczą Biblioteki w stosunku do czytelnika uruchomiona będzie po upływie 12 miesięcy od terminu wypożyczenia przez niego książek jeżeli wartość finansowa zaległości czytelnika z tytułu nieopłaconych kar i opłat wynosi minimum 5 złotych. Termin rozliczenia się ostatecznego z Biblioteką w piśmie windykacyjnym określa się na 30 dni od daty przygotowania pisma windykacyjnego. W przypadku braku reakcji ze strony czytelnika lub nieskuteczności egzekucji wewnętrznej zobowiązania przekraczające kwotę 200 zł będą wraz z danymi czytelnika przekazywane do Krajowego Rejestru Dłużników. Zobowiązania przekraczające kwotę 600 złotych będą przekazywane do egzekucji na drodze sądowej.

Dariusz Florek, dyrektor Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera.